# Name Kill Death Race
1 Morfin 6 0
2 Smirnoff 4 0
3 BOT 3 0
4 Whiskey 2 0
5 Agateindo 2 0
6 Baymax 2 0
7 KwonBae 2 0
8 [P]awPaw 2 0
9 LecyTea 1 0
10 Jovania 1 0